Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Avsluta gamla kurser

Om din oavslutade kurs fortfarande ges med samma kurskod

Om din oavslutade kurs har bytt kurskod

  • Om du har en gammal oavslutad kurs, men där ingen del av kursen är rapporterad som godkänd i Uppdok, skall du läsa hela den nya kursen (eller kurser) som ersätter den gamla. Det innebär att du anmäler dig till den nya kursen via antagning.se, dvs på samma sätt som du gör för andra kurser för att bli antagen och registrerad.
  • Om du har en gammal oavslutad kurs, där minst en del, t.ex tentamen eller obligatoriska uppgifter, är rapporterad som godkänd, är förstahandsalternativet att du gör den del som saknas (eller motsvarande). I samband med kursens start: Kontakta oss (IT-kansliet) om att bli omregistrerad på din gamla kurs genom att maila , i ämnesraden ange OMREGISTRERING och i mailet ange ditt namn, personnummer, gamla kursens namn och gamla kursens kurskod samt ange vilken del av kursen som du önskar göra klart. När kursdelen är godkänd begär du att få den delen rapporterad på din gamla kurs, så att den blir klar.
  • Därefter tar du kontakt läraren på nu aktuell kurs som ersätter din gamla kurs för att reda ut hur du skall avsluta din gamla kurs. Du hittar lärarens namn på sidan med våra aktuella kurser. Om du inte vet vilken kurs som ersätter din gamla kurs kan du fråga institutionsstudievägledarna. Ange ditt namn, personnummer, gamla kursens namn och gamla kursens kurskod samt ange vilken del av kursen som du önskar göra klart.
Uppdaterad  2019-07-03 13:38:46 av Liselott Dominicus van den Bussche.